Resultater

Økt forståelse for migranters historier og emosjonelle fortid

Migranter får økt forståelse for NGO-medarbeideres historier (ettersom trenerne også blir invitert til å ta del i verkstedene og komme med egne sangfortellinger. Disse blir imidertid ikke kartlagt i appen)

Spesifikke migrasjonsruter synligjøres gjennom migranters egne fortellinger om musikk.

IO1

Et metodologisk rammeverk

Short National Overview

UK

IO2

MaMuMi musikkverksteder

der deltakere blir innviet i sangfortellingsmetoden

 

IO3

En MaMuMi-lydsamling der deltakere

laster opp fortellinger om musikk i et internettarkiv tilknyttet MaMuMis nettside

 

IO4

Et MaMuMi musikkmigrasjonskart

der individuelle sangfortellier (lyd- og musikklipp) legges inn i et virtuelt kart

IO5

En oppsummerende forskningsartikkel

som beskriver prosjektet og prosessen