Partnere

Universitetet i Gloucestershire (Storbritannia)

Universitetet i Gloucestershire (UOG) er et mangfoldig og levende samfunn bestående av 10,000 studenter, 40,000 alumner og 1,000 ansatte fra hele verden. Med studiesteder i Cheltenham og Gloucester tilbyr universitetet studentene sine et spesialisert og dynamisk sted å lære, utvikle seg og knytte varige bekjentskaper. Siden 2012 har universitetet forpliktet seg til å forbedre studentopplevelsen og tilby en mer detaljert forståelse UOGs virksomhet. UOG fokuserer på fremragende undervisning, med et mål om å gjøre det mulig for studentene sine å nå sitt fulle potensial gjennom en rik og bred opplevelse. UOG tar stolthet i å bygge tette relasjoner mellom studenter og ansatte, og å tjene samfunnet gjennom å fremme økonomisk, kulturell og sosial velferd.

UOGs mål er å:

 • Tilby studenter fremragende læringsstøtte
 • Fremme entreprenørskap, arbeidsevne og generelle økonomiske, sosiale og kulturelle samfunnsgoder
 • Innlemme forskning, praksis og konsulentvirksomhet i alle våre aktiviteter
 • Bygge sterke relasjoner til utvalgte partnere til gjensidig nytte
 • Være en suksessrik og bærekraftig organisasjon

Prosjektet ledes fra Mediaskolen, som er rangert blant de ti beste medieinstituttene i landet (Guardian League Tables, 2015) og har sterke bånd til industry og banebrytende forskning. Mediaskolen har tilhold i et nybygget multi-plattform mediesenter, og er anerkjent for sitt arbeid innen musikk, film, TV, animasjon og journalistikk. Mediaskolen har totalt 57 ansatte som alle jobber sammen for å skape en levende og utadrettet mediaskole.

Asociación Caminos – Oppdag nye muligheter (Spain)

Innovative metoder innen utdanning og sosialt arbeid.

Den frivillige organisasjonen Caminos ble etablert i 2014 og arbeider innen utdanningsfeltet. Organisasjonens hovedmål er blant annet det å skape dialog, forbedre individers utviklingsmuligheter og å støtte oppunder sosiale muligheter for mennesker i utsatte situasjoner.

Caminos verdsetter viktigheten av å finne nye veier for å nå sine mål, å oppdage individets ressurser og å overvinne utfordringer i fellesskap.

CSI – Center for Social Innovation Ltd (Kypros)

Senter for sosial innovasjon (CSI) er en organisasjon for forskning og utvikling som fokuserer på sosial innovasjon som kan bidra til positiv utvikling i lokale, nasjonale og globale kontekster. CSI opererer med fire grunnpillarer: sosial samhandling, utdanning, utvikling og økonomisk rasjonalisering. Disse fire, kombinert med sunne og bærekraftige praksiser, kan føre til kreative løsninger som medfører betydelig endring i sosiale forhold i ethvert samfunn. CSI arbeider tett med både regjeringer, lokale administrative byråer, frivillige organisasjoner, kommersielle aktører og utdanningsinstitusjoner for å takle sosiale, økonomiske og kulturelle utfordringer. Vi identifiserer og tar tak i utfordringer på systemnivå gjennom evidensbasert forskning, innovativ utforsking av globale, nasjonale, regionale og lokale løsninger, samt utvikling av løsninger som tar lokale økosystemer, kulturelle forhold og interessenters behov med i betraktningen for å implementere disse. CSI er et team som består av fordomsfrie of dyktige forskere, undervisere, sosialarbeidere, sosialentreprenører, prosjektledere, veiledere og IT-utviklere. CSI besitter evnene og kapasiteten som skal til for å identifisere sosiale behov, å designe og implementere tilpassede tiltak og å tilby prosjekter som sikrer bærekraftig vekst. CSI har sin hovedekspertise innen feltene sosial integrering, interkulturell utdanning, yrkesutdanning og –opplæring, arbeid, utdanningsplanlegging og nettlæring, prosjektledelse, prosjektevaluering og opplæring.

Know and Can (Bulgaria)

Know and Can Association er en ikke-statlig organisasjon som ble opprettet i Sofia i 2007. Organisasjonen jobber primært innen det uformelle utdanningsfeltet, og deltar i europeiske prosjekter og programmer innen utdanning, rettigheter, rettferdighet, borgerskap og mobilitet. Know and Can har partnere i tjue EU-land, i tillegg til Tyrkia, Albania og Makedonia.

 

 1. Hovedmål:
 • Å utvikle, levere og implementere utdanningsprogrammer som gir ny kunnskap og nye ferdigheter;
 • Å delta i nasjonale og internasjonale arrangementer og programmer;
 • Å bruke moderne metoder og teknikker for å utvikle uformelle utdanningstilbud;
 • Å skolere medarbeidere innen uformell utdanning;
 • Å tilby støtte for alle kreative mennesker;
 1. Hovedaktiviteter:
 • Utvikling av, deltakelse i og ledelse av nasjonale og internasjonale arrangementer, prosjekter og programmer;
 • Å tilby logistisk støtte for regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer for å utveksle erfaringer og gode praksiser;
 • Samarbeid med organisasjoner og institusjoner innen feltene utdanning og utdanningstjenester.

KMOP (Hellas)

KMOP – Senter for sosial handling og innovasjon (Hellas), lokalisert i Athen, er en av de eldste ikke-statlige organisasjonene i Hellas, med over 40 års erfaring med å jobbe for vanskeligstilte grupper. KMOPs ekspertise er innen sosial velferd og og helse, arbeid og menneskerettigheter, forskning og utvikling av kompetanse innen sosialpolitiske områder. I tillegg til å yte direkte tjenester gjennom desentraliserte,  fellesskapsbaserte fasiliteter, er KMOP også aktivt involvert i både nasjonale og EU/internasjonale prosjekter på sosialfeltet, særlig med fokus på ufaglært ungdom og langtids arbeidsløse, ofre for vold og menneskehande, uføre, eldre, migranter og minoriteter.

Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italia)

Danilo Dolci senter for kreativ utvikling er en ideell organisasjon som involverer unge og voksne, i hovedsak gjennom prosjekter i utdanningsfeltet i samarbeid med skoler, universiteter, institusjoner, foreninger og lag både på lokalt og internasjonalt plan. Organisasjonen har sitt utspring i det pedagogiske virket til pasifisten Danilo Dolci og hans samarbeidspartnere i Trappeto og Partinico, to småbyer i nærheten av Palermo, og i hele den sicilianske regionen.

Inland Norway University Of Applied Sciences (Norge)

Høgskolen i Innlandet er lokalisert på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena, med desentraliserte studiesteder i Kongsvinger og Oslo. Med ca 14 000 studenter og 1000 ansatte er Høgskolen i Innlandet blant Norges største høgskoler. Vi tilbyr kvalitetsutdanning og moderne forskningsbasert undervisning på bachelor-, master- og PhD-nivå innenfor en rekke fagfelt. Forskningen ved Høgskolen i Innlandet er tett knyttet til utdanningene, og holder et høyt nivå.