Αποτελεσματα

Ενισχυμένη κατανόηση των ιστοριών και του συναισθηματικού παρελθόντος των μεταναστών/ριών.

Αυξημένη κατανόηση του παρελθόντος των μεταναστών/ριών των ΜΚΟ και του προσωπικού τους (καθώς οι εκπαιδευτές/εύτριες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια καταθέτοντας τις προσωπικές τους ιστορίες τραγουδιών – αν και αυτές δεν θα χαρτογραφηθούν στην εφαρμογή).

Προβολή συγκεκριμένων μεταναστευτικών ταξιδιών από τους ίδιους τους μετανάστες που διηγούνται την ιστορία του τραγουδιού/μουσικής που επέλεξαν μέσω της μεθόδου MaMuMi.

IO1

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Short National Overview

UK

IO2

Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi

στα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν στη μέθοδο “Song Stories” (Ιστορίες Τραγουδιών).

IO3

Ακουστική Συλλογή MaMuMi,

όπου οι συμμετέχοντες/ουσες θα μεταφορτώνουν («ανεβάζουν») ιστορίες στο διαδικτυακό αρχείο στο πλαίσιο του ιστότοπου MaMuMi.

IO4

Μουσικός Μεταναστευτικός Χάρτης MaMuMi,

στον οποίο θα προστεθούν μεμονωμένες ιστορίες τραγουδιών (ήχος και κλιπ μουσικής) σε έναν εικονικό χάρτη.

 

IO5

Ενημερωτικό Έγγραφο

που θα περιγράφει λεπτομερώς το έργο και την πορεία του