MaMuMi (Mapping the Music of Migration) er et toårig europeisk Erasmus+-prosjekt som omhandler musikalsk kulturarv. Prosjektet undersøker det å samtale om musikk og sang som et verktøy for å fremme interkulturell kompetanse. Prosjektet innebærer å samle inn migranters “sangfortellinger” (fortellinger om musikk) og å gjøre dem tilgjengelige via en interaktiv app. Historiene fokuserer på nedarvede lydspor: sang og musikk som migranter har arvet og ønsker å gi videre. Denne musikken drøftes i egne MaMuMi-verksteder som skal øke bevisstheten rundt mangfold.

Prosjektmål

Prosjektet etterstreber å bruke historiefortelling om musikk som en positiv mekanisme for å motvirke negative stereotypier, og for å skape rom for å uttrykke seg.

Prosjektets delmål er:

Å skape rom for migranter der de kan fortelle sine “sangfortellinger”, og på den måten øke selvtillit og kulturell identitet i nye eller lite gjestfrie omgivelser

Å tilby medarbeidere i NGOer (ikke-statlige organisasjoner) et verktøy (MaMuMi-verkstedet) som foranstalter en dypere forståelse for migranter

Et interaktivt kart over hvor musikken beveger seg (musikkmigrasjonskartet) blir gratis tilgjengelig i en app som synliggjør migranters fortellinger og reiseruter.

Resultater

Økt forståelse for migranters historier og emosjonelle fortid

Migranter får økt forståelse for NGO-medarbeideres historier (ettersom trenerne også blir invitert til å ta del i verkstedene og komme med egne sangfortellinger. Disse blir imidertid ikke kartlagt i appen)

Spesifikke migrasjonsruter synligjøres gjennom migranters egne fortellinger om musikk.

News

MaMuMi on Athens News Agency in Greece

Our partnets from KMOP gave a really interesting interview on Athens News Agency radio station about MaMuMi project, its goal, next steps, the workshops KMOP is conducting in Greece and the promotion of the upcoming ones with migrants....

MaMuMi Audio Collection (Case Studies)

This audio collection stores the MaMuMi song stories in one accessible digital archive. It is an innovative audio library of song stories. The output has high transferability potential; individual stories can be accessed and used by NGOs, policy makers and arts organisations to illustrate individual stories around migration. Its expected impact is in its capacity to affect change in attitudes towards migrants and to provide evidence of shared histories and experiences amongst migrant groups in host nations.

Music Migration Map (App)

The MaMuMi Music Workshops will deliver individual stories about music and song. These stories will be added to a virtual map. When the user clicks on a place, they will hear the story (and clips of the song) and trace that individual’s migration journey, from and to their current location. Individuals will remain anonymous (unless they indicate otherwise). The Interactive App will be suitable for phone, tablet and computer.