Prosjektoversikt

Prosjektoversikt

MaMuMi (Mapping the Music of Migration) er et toårig europeisk Erasmus+-prosjekt som omhandler musikalsk kulturarv. Prosjektet undersøker det å samtale om musikk og sang som et verktøy for å fremme interkulturell kompetanse. Prosjektet innebærer å samle inn migranters “sangfortellinger” (fortellinger om musikk) og å gjøre dem tilgjengelige via en interaktiv app. Historiene fokuserer på nedarvede lydspor: sang og musikk som migranter har arvet og ønsker å gi videre. Denne musikken drøftes i egne MaMuMi-verksteder som skal øke bevisstheten rundt mangfold.

Prosjektmål

Prosjektet etterstreber å bruke historiefortelling om musikk som en positiv mekanisme for å motvirke negative stereotypier, og for å skape rom for å uttrykke seg. 

Metodologi

Prosjektet drives av en idé om at nyskapende rom for opplæring kan inngå i bredere integreringsstrategier, som aktivt kan bidra til å håndtere felleseuropeiske problemstillinger knyttet til mangfold og sosial inkludering. Prosjektet innledes med en gjennomgang av eksisterende teori og praksis på området musikk som verktøy for integrering. På bakgrunn av dette tilrettelegges en brukermanual som kan anvendes av NGOer innenfor sektoren. Deretter opprettes en lydsamling basert på ulike case fra verkstedene, og til slutt skapes et interaktivt kart der migranters fortellinger om nedarvet musikk kobles til reiseruter gjennom Europa. Prosjektet har som mål å bruke historiefortelling om musikk som et positivt verktøy for å motvirke negative stereotypier og skape rom for å uttrykke seg.