Резултати

По-голямо разбиране на историите и емоционалното минало на мигрантите;

Мигрантите да научат и разберат историите, създадени от представителите на неправителствените организации (обучители от НПО-та ще бъдат поканени да участват и в семинарите, предоставяйки свои собствени истории за песни, които обаче няма да бъдат картографирани в приложението);

Повече разбиране на различни пътувания и житейески пътища, разказани от самите мигранти чрез метода MaMuMi за разкази чрез песни;

IO1

Методологическа рамка

Short National Overview

UK

IO2

Музикални семинари MaMuMi,

където участниците ще бъдат обучени по методи за разказване на истории чрез музика

 

IO3

Aудио колекцията MaMuMi,

където участниците ще качват истории в онлайн архива като част от уебсайта на MaMuMi

 

IO4

MaMuMi карта за музиката на миграцията,

където отделни истории за песни (аудио и музикални клипове) ще бъдат добавени към виртуална карта

 

IO5

Обобщаващ документ,

в който подробно се описва проекта и неговите дейности

Here are the abstract from the paper summarising the MaMuMi project.