Το MaMuMi “Χαρτογράφηση της Μουσικής της Μετανάστευσης” είναι ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μουσικής κληρονομιάς που εστιάζει στον προφορικό λόγο για τη μουσική και το τραγούδι ως εργαλείο διαπολιτισμικής ικανότητας. Περιλαμβάνει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη μεταφόρτωση (το «ανέβασμα») των «Ιστοριών Τραγουδιών», οι οποίες είναι ιστορίες για τη μουσική σε μια διαδραστική εφαρμογή (app). Oι εν λόγω ιστορίες επικεντρώνονται σε «μουσικά κομμάτια-κληρονομιά», δηλαδή τα τραγούδια ή τη μουσική που κληρονόμησαν οι μετανάστες/ριες, ενώ η συζήτηση γύρω από αυτά δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ευαισθητοποίησή τους ως προς την ποικιλομορφία στα ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια MaMuMi “Song Worlds” («Μουσικές του Κόσμου»).

Σκοπός του έργου

Το πρόγραμμα στοχεύει στη χρήση της αφήγησης ιστοριών (storytelling) σχετικά με τη μουσική ως θετικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων και τη δημιουργία χώρων ελεύθερης έκφρασης.

Επιμέρους Στόχοι

Να προσφέρει στους μετανάστες έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μουσική για να πουν τις ιστορίες των τραγουδιών τους και έτσι να ενισχύσουν την αίσθηση της προσωπικής τους αξίας και τη θέση τους στη χώρα φιλοξενίας.

Να προσφέρει στο προσωπικό που εργάζεται σε ΜΚΟ με μετανάστες/ριες ένα εργαλείο (το εργαστήριο MaMuMi), το οποίο θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν περισσότερο τους πελάτες τους.

Ο Μουσικός Μεταναστευτικός Χάρτης θα είναι μία δωρεάν διαδραστική εφαρμογή (app) που θα αποτυπώνει ιστορίες και ταξίδια μεταναστών/ριών.

Αποτελεσματα

Ενισχυμένη κατανόηση των ιστοριών και του συναισθηματικού παρελθόντος των μεταναστών/ριών.

Αυξημένη κατανόηση του παρελθόντος των μεταναστών/ριών των ΜΚΟ και του προσωπικού τους (καθώς οι εκπαιδευτές/εύτριες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια καταθέτοντας τις προσωπικές τους ιστορίες τραγουδιών – αν και αυτές δεν θα χαρτογραφηθούν στην εφαρμογή).

Προβολή συγκεκριμένων μεταναστευτικών ταξιδιών από τους ίδιους τους μετανάστες που διηγούνται την ιστορία του τραγουδιού/μουσικής που επέλεξαν μέσω της μεθόδου MaMuMi.

News

MaMuMi on Athens News Agency in Greece

Our partnets from KMOP gave a really interesting interview on Athens News Agency radio station about MaMuMi project, its goal, next steps, the workshops KMOP is conducting in Greece and the promotion of the upcoming ones with migrants....

MaMuMi Audio Collection (Case Studies)

This audio collection stores the MaMuMi song stories in one accessible digital archive. It is an innovative audio library of song stories. The output has high transferability potential; individual stories can be accessed and used by NGOs, policy makers and arts organisations to illustrate individual stories around migration. Its expected impact is in its capacity to affect change in attitudes towards migrants and to provide evidence of shared histories and experiences amongst migrant groups in host nations.

Music Migration Map (App)

The MaMuMi Music Workshops will deliver individual stories about music and song. These stories will be added to a virtual map. When the user clicks on a place, they will hear the story (and clips of the song) and trace that individual’s migration journey, from and to their current location. Individuals will remain anonymous (unless they indicate otherwise). The Interactive App will be suitable for phone, tablet and computer.