MaMuMi „Картографиране на музиката на миграцията“ е двугодишен европейски проект за музикално наследство по програма „Еразъм+“, фокусиран върху темата за музиката и песните като инструмент за междукултурна компетентност. Основните дейности по проекта включват събирането, редактирането и качването на „Истории на песни“, разказани с помощта на музиката, които ще бъдат част от интерактивно приложение. Тези истории се фокусират върху песни за наследство и спомени, песните или музиката, които мигрантите са наследили. Тези истории спомагат за  разбиране на многообразието и са част от специализирани семинари на MaMuMi: „Световете на песните“.

Основна цел на проекта

Проектът има за цел да използва разкази за музика като положителен механизъм за противодействие на отрицателните стереотипи, да разшири на обществения мироглед и да даде поле за самоизразяване.

Специфични цели на проекта

Да предоставят на мигрантите пространство, където те да могат да използват музика, за да разказват историите си с песни и така да засилят самочувствието и културната идентичност в нова или враждебна среда.

Да предложи на служителите, работещи в НПО с мигранти инструмент (семинара MaMuMi), който ще даде възможност за по-дълбоко разбиране на целеви групи.

Картата за музикална миграция ще бъде безплатно за използване интерактивно приложение, което ще свидетелства за истории и пътувания на мигранти.

Резултати

По-голямо разбиране на историите и емоционалното минало на мигрантите;

Мигрантите да научат и разберат историите, създадени от представителите на неправителствените организации (обучители от НПО-та ще бъдат поканени да участват и в семинарите, предоставяйки свои собствени истории за песни, които обаче няма да бъдат картографирани в приложението);

Повече разбиране на различни пътувания и житейески пътища, разказани от самите мигранти чрез метода MaMuMi за разкази чрез песни;

News

MaMuMi on Athens News Agency in Greece

Our partnets from KMOP gave a really interesting interview on Athens News Agency radio station about MaMuMi project, its goal, next steps, the workshops KMOP is conducting in Greece and the promotion of the upcoming ones with migrants....

MaMuMi Audio Collection (Case Studies)

This audio collection stores the MaMuMi song stories in one accessible digital archive. It is an innovative audio library of song stories. The output has high transferability potential; individual stories can be accessed and used by NGOs, policy makers and arts organisations to illustrate individual stories around migration. Its expected impact is in its capacity to affect change in attitudes towards migrants and to provide evidence of shared histories and experiences amongst migrant groups in host nations.

Music Migration Map (App)

The MaMuMi Music Workshops will deliver individual stories about music and song. These stories will be added to a virtual map. When the user clicks on a place, they will hear the story (and clips of the song) and trace that individual’s migration journey, from and to their current location. Individuals will remain anonymous (unless they indicate otherwise). The Interactive App will be suitable for phone, tablet and computer.