Εταιροι

Πανεπιστήμιο Gloucestershire (ΗΒ)

Το Πανεπιστήμιο του Gloucestershire (UOG) είναι μια ποικιλόμορφη, ζωντανή κοινότητα 9.000 προπτυχιακών φοιτητών, 1.000 μεταπτυχιακών φοιτητών, 40.000 αποφοίτων και 1.000 στελεχών από όλο τον κόσμο. Με πανεπιστημιουπόλεις στο Cheltenham και το Gloucester, το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές του έναν εξειδικευμένο και δυναμικό χώρο μάθησης, ανάπτυξης και δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων. Το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου (2012-2017), η Οικονομική Επισκόπηση (2013) και ο Χάρτης Φοιτητή (2013), ανέλαβαν τη δέσμευση να βελτιώσουν την εμπειρία των φοιτητών και συγχρόνως να παράσχουν μία λεπτομερέστερη κατανόηση του έργου του Πανεπιστημίου του Gloucestershire. Το UOG, στο πλαίσιο της αποστολής του, επικεντρώνεται στην αριστεία στη διδασκαλία, προκειμένου να βοηθήσει τους φοιτητές του να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες τους μέσα από μία πλούσια και ευρεία εμπειρία μάθησης. Το UOG αισθάνεται υπερήφανο για την ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ φοιτητών και προσωπικού καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ευρύτερη κοινότητα μέσω της προώθησης της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ευημερίας της.

Οι στόχοι του UOG είναι οι ακόλουθοι:

 • Παροχή άριστων μαθησιακών εμπειριών στους φοιτητές μέσω ουσιαστικής υποστήριξης σε θέματα εκμάθησης και διδασκαλίας,
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της απασχολησιμότητας και των ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών οφελών για την κοινότητα,
 • Ενσωμάτωση της έρευνας, της υποτροφίας, της πρακτικής και της συμβουλευτικής σε όλες τις δραστηριότητές μας,
 • Δημιουργία ισχυρών σχέσεων με επιλεγμένους συνεργάτες προς αμοιβαίο όφελος, και τέλος,
 • Να παραμείνουμε ένας επιτυχημένος και βιώσιμος οργανισμός.

Το Έργο συντονίζεται από τη Σχολή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), η οποία κατατάσσεται μεταξύ των 10 καλύτερων τμημάτων ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο (Guardian League Tables, 2015) και συνδέεται στενά με τη βιομηχανία και την έρευνα αιχμής. Εδρεύει σε ένα νεόκτιστο πολυεπίπεδο κέντρο ΜΜΕ και το έργο του στον τομέα της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, της ψυχαγωγίας και της δημοσιογραφίας είναι αναγνωρισμένο και ιδιαιτέρως φημισμένο. Διαθέτει 57 μέλη προσωπικού, δημιουργικό τμήμα, τεχνικούς και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι εργάζονται ακατάπαυστα με στόχο να δημιουργήσουν μία δραστήρια και εξωστρεφή σχολή μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Asociación Caminos – Ανακαλύψτε νέες δυνατότητες (Ισπανία)

Καινοτόμες μέθοδοι στην εκπαίδευση και την κοινωνική εργασία.

Οι δραστηριότητες του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Caminos, που ιδρύθηκε το 2014, είναι αφιερωμένες στον τομέα της εκπαίδευσης. Κύριοι στόχοι μας είναι η προώθηση της ανταλλαγής και της επικοινωνίας, η βελτίωση των δυνατοτήτων προσωπικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού.

Οι Caminos ενδιαφέρονται να αναδείξουν τη σημασία της εξεύρεσης νέων τρόπων που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να πετύχει τους στόχους του, να ανακαλύψει ιδίους πόρους και ευκαιρίες για να ξεπεράσει τις σύγχρονες προκλήσεις.

CSI – Center for Social Innovation Ltd (Κύπρος)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με βασικό στόχο την προώθηση της καινοτομίας, η οποία μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων συνεργαζόμαστε με κυβερνητικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

Η ομάδα μας αποτελείται από πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές με εμπειρία στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης, της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του σχεδιασμού και της διαχείρισης προγραμμάτων.

Ως οργανισμός, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις κοινωνικές προκλήσεις με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων. Οι λύσεις που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα της επαφής και της αλληλεπίδρασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής μπορεί να βελτιωθεί και η κοινωνία να γίνει σταδιακά δικαιότερη, αν αξιοποιηθεί η κοινωνική καινοτομία με στόχο την επίλυση των συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη προτάσεων που μπορούν να επιφέρουν περισσότερες ευκαιρίες τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Know and Can (Βουλγαρία)

Η Know and Can είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στη Σόφια. Δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την ιθαγένεια και την κινητικότητα. Συνεργάζεται με εταίρους από 20 χώρες της ΕΕ, με την Τουρκία, την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία.

 

 1. Κύριοι στόχοι:
 • Ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και προγράμματα.
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξη της μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Εκπαίδευση προσωπικού στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Παροχή υποστήριξης σε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους.
 1. Κύριες δραστηριότητες:
 •  Ανάπτυξη, συμμετοχή και διαχείριση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων, έργων και προγραμμάτων.
 • Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών.
 • Συνεργασία με οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

KMOP (Ελλάδα)

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα) ιδρύθηκε στην Αθήνα και αποτελεί μία από τις μακροβιότερες ΜΚΟ με 40 χρόνια πείρας στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι κύριοι τομείς στους οποίους εξειδικεύεται το Κέντρο είναι η κοινωνική πρόνοια και η υγεία, η απασχολησιμότητα και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Εκτός από την άμεση παροχή υπηρεσιών μέσω αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων που βασίζονται στην κοινότητα, το KMOΠ συμμετέχει ενεργά τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά/διεθνή προγράμματα που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων (trafficking), τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τις μειονότητες.

Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Ιταλία)

Το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης “Danilo Dolci” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση για νέους και ενήλικες, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της υλοποίησης έργων σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πηγή έμπνευσης για την ίδρυση του οργανισμού μας ήταν η εκπαιδευτική και εργασιακή πείρα του μεγάλου ειρηνιστή Danilo Dolci και των συνεργατών του στο Trappeto και το Partinico, δύο μικρές πόλεις κοντά στο Παλέρμο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Σικελίας.

Εθνικο Πανεπιστημιο Εφαρμοσμενων Επιστημων Νορβηγιας (Νορβηγια)

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Νορβηγίας είναι μία πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται στις περιοχές Hedmark και Oppland στη νοτιοανατολική Νορβηγία. Με περίπου 14.000 φοιτητές και 1.000 υπαλλήλους, το Πανεπιστήμιο INN συγκαταλέγεται ανάμεσα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών στη Νορβηγία. Το ίδρυμά μας παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και σύγχρονη, βασιζόμενη στην έρευνα, εκπαίδευση στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά επίπεδα, καθώς και υψηλής ποιότητας έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.