Проектът

Информация за проекта

MaMuMi „Картографиране на музиката на миграцията“ е двугодишен европейски проект за музикално наследство по програма „Еразъм+“, фокусиран върху темата за музиката и песните като инструмент за междукултурна компетентност. Основните дейности по проекта включват събирането, редактирането и качването на „Истории на песни“, разказани с помощта на музиката, които ще бъдат част от интерактивно приложение. Тези истории се фокусират върху песни за наследство и спомени, песните или музиката, които мигрантите са наследили. Тези истории спомагат за  разбиране на многообразието и са част от специализирани семинари на MaMuMi: „Световете на песните“.

Основна цел на проекта

Проектът има за цел да използва разкази за музика като положителен механизъм за противодействие на отрицателните стереотипи, да разшири на обществения мироглед и да даде поле за самоизразяване.

Методология

Проектът се ръководи от принципа, че иновативните учебни пространства са част от по-широки интеграционни стратегии, които могат активно да помогнат за справяне с проблемите на многообразието и социалното включване, които са общи за целия ЕС. Проектът трансформира теорията и практиката в областта на музиката в инструмент за интеграция, създава ръководство за музиката като метод за интеграция, което може да бъде използвано от НПО-та, работещи в сектора, събира аудио колекция и прави интерактивна карта, която представя историята на всеки мигрант за музиката, която е наследил- от началото и проследява пътуването му из Европа. Проектът има за цел да използва разкази за музика като положителен механизъм за противодействие на отрицателните стереотипи, да разшири на обществения мироглед и да даде поле за самоизразяване.